Logo
Ubytovanie v Čiernom Balogu

Chata Dolina v lete

Krásne prostredie na oddych a dovolenku. Plno atrakcií a turistických možností...

Chata Dolina v zime

Ubytovanie v Čiernom Balogu len 2km od miestneho lyžiarskeho vleku...

Interiér

Vybavený interiér je zárukou kvalitného ubytovania ...

Ubytovanie

Ubytovanie v Čiernom Balogu v chate Dolina je tým pravým pre Vás ...

Okolie

Ubytovanie v Čiernom Balogu poskytuje možnosť rôznych turistických atrakcií:

Lesnícky skanzen

Oddych, poučenie a zábava v lone prírody – heslo, ktorým sa štátny podnik Lesy SR Banská Bystrica riadil, keď v roku 2002 prišiel s myšlienkou vzniku jedinečného lesníckeho múzea v prírode. Náučný chodník na 3,3 km trase a 73 zastávkach odkrýva tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov, pestovanie, ochranu a význam lesa. Horáreň s múzeom, prírodný amfiteáter, detské ihrisko, občerstvenie, infocentrum s predajom suvenírov umocnia jedinečný zážitok. Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu a je prístupný v lete i v zime.
Hlavná stránka Lesníckeho skanzenu je na www.lesy.sk

 

Čiernohronská železnica

Jazda v drevených vagónikoch historickej lesnej železničky nádherným vidieckym prostredím a očarujúcou prírodou, sprevádzaná pískaním lokomotívy umožňuje vrátiť sa v čase tam, kde sa kedysi zvážalo drevo. História úzkorozchodnej Čiernohronskej železnice siaha do roku 1898, kedy boli vypracované prvé dokumenty na jej výstavbu. V roku 1901 sa začalo stavať a 9.1.1909 sa spustila jej pravidelná prevádzka s tradičným úzkym rozchodom 760 mm. Železnica vznikla za účelom zvážania dreva z okolitých lesov (dovtedy sa používala riečna doprava splavovaním). Dĺžka všetkých tratí dosiahla postupne 132 km – najviac so všetkých 40-tich lesných železníc na Slovensku. Po zastavení jej prevádzky dňom 31.12.1982 bola odsúdená na zánik zošrotovaním. Bola zachránená vďaka práci nadšencov a dobrovoľníkov mládežníckeho hnutia Stromu života. K opätovnému obnoveniu jej prevádzky došlo v 1.5.1992, odkedy je táto Národná kultúrna pamiatka sprístupnená ako turistická atrakcia na zachovanom 16km úseku Chvatimech – Čierny Balog – Vydrovská dolina podľa cestovného poriadku v lete i v zime.

Chodník históriou a tradíciami

so 14 zastávkami, na 2 km trase vedúcej lesnou cestou z centra obce Čierny Balog až do Vydrovskej doliny k jedinečným atrakciám – Lesníckemu skanzenu a Čiernohronskej železnici. Na náučných tabuliach je popis 13. osád obce a významné oblasti jej histórie. Trasa vedie vedľa balockého cintorína a kaplnky.

Počas prechádzky uvidíte:

1. Obec Čierny Balog na začiatku – od valachov, drevorubačov po dnešných Handelcov / 1. písomná zmienka o obci z 11.6.1607
2. Osada KRÁM najstaršia osada obce, ktorá bola sídlom drevorubačov
3. Osada JERGOV z r. 1615, nad ktorou sa nachádzali štôlne na ťažbu železnej rudy / Náučný chodník Čierny Balog – Hronec – začiatok trasy 11 km náučného chodníka
4. Osada BALOG centrum drevorubačských osád / Osídlenie a obyvateľstvo od 15. stor., od valašských pastierov, nemeckých drevorubačov
5. Osada ZÁVODIE vznikla oproti osade Balog „za vodou“ na brehu rieky Čierny Hron / Duchovný životbaločanov 2 kostoly, kaplnky a kríže takmer v každej osade
6. Osada VYDROVO dostala pomenovanie podľa častého výskytu vydry riečnej / 2. svetová vojna a SNP, Čierny Balog – povstalecká obec oslobodená 29. januára 1945
7. Osada MEDVEĎOV bola osídlená českými evanjelikmi po bitke na Bielej Hore v r. 1620 / Remeselná výroba a výrobky vyrobené tradičnými ľudovými technikami
8. Osadu DOLINA osídlili uhliari, ktorí tu pálili drevené uhlie / Folklór a folklórna skupina Kýčera a špecifické čiernohronské obyčaje a zvykoslovie
9. Osada FAJTOV po r. 1635. Názov dostala podľa je zakladateľa / Miestne odevy – kroje
10. Osada KOMOV po r. 1635 / Významní rodáci – lesnícky priekopník, spisovatelia, hudobníci
11. Osada LATKY okolo r. 1896 / Stravovanie, handelské jedlá a význam období – pred zemiakmi a po ňom
12. Osada JÁNOŠOVKA okolo r. 1850 s parnou pílou / Spracovanie a doprava dreva, drevorubači, splav dreva, Čiernohronská železnica
13. Osada PUSTÔ a Pustý vrch / Balocké nárečie, názvoslovie je jedinečné, veľmi mäkké, mnohé slová nemeckého pôvodu
14. Osada DOBROČ s dobrým zázemím z r. 1700, najväčšia v Čiernom Balogu / Prírodné bohatstvo NPR Dobročský prales, NPR Klenovský Vepor, Klenovské Blatá

  • Náučný chodník vedie upraveným terénom lesnej cesty a chodníkom, preto odporúčame návštevníkom turistické oblečenie a obuv. Prehliadka trvá cca 1 hod

NPR Dobročský prales

Výlet na miesto, kde čas nemá žiadnu váhu, kde človek je len hosť a vstúpiť smie len pohľadom, aby uzrel zvyšky pôvodného lesa, vyvíjajúceho sa tisícročia. Prechádzka lesnou cestou a chodníčkom po hranici pralesa, obohatená o odborný výklad turistického sprievodcu je zárukou nevšedného zážitku.

Dôležité informácie
NPR Dobročský prales je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Vstup do pralesa je možný len pre odborné exkurzie so sprievodcom z Odštepného závodu Lesov SR š.p. v Čiernom Balogu alebo odborným pracovníkom ŠOP SR.
Odborný výklad so sprievodcom po exkurznom chodníku okolo NPR Dobročský prales poskytuje v prípade záujmu VYDRA.

 

ODKAZY: